DİYARBAKIR'IN
SAKLI İNCİSİ
Süryani Ortodoks
Meryem Ana Kilisesi

SÜRYANİ MERYEM ANA KİLİSESİ

Hıristiyanlık, Kudüs, Antakya, Urfa üzerinden 1.yüzyılda Diyarbakır'a ulaştı. Süryaniler, bu erken dönemde Hıristiyan oldu. "Omid" ismiyle adlandırdıkları bu kente dinsel, kültürel, yazınsal ve sanatsal değerler kattılar.

SÜRYANİLER

5000 yıldan beri bu coğafyada yaşayan ve Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra Süryani ismini alan Aramileri bazı tarihi kayıtlar ilk olarak M.Ö3000 yıllarında Güney Suriye'de gördükleri, başka kaynaklar ise Mezopotamya'ya göç eden Sami Kavimleri'nin bir kolu olduğunu söyler.

SÜRYANİCE

Süryanice (Aramice) Sami dillerinden biridir. Süryani alfabesi, altı tanesi (b,g,d,k,f,t) yumuşak ve sert olmak üzere çift telaffuza sahip olan ve özel işaretlerle bilinen toplam 22 harften oluşur. Süryani alfabesi, sağdan sola doğru yazılan bir yazılır.

Fotoğraflar

Tarihi Fotoğraflar

Meryem Ana Kilisesi'nin konumlandığı yerde günümüzden 6000 yıl öncesine ait bir güneş tapınağı olduğu bilinmektedir.

Güncel Fotoğraflar

2003-2004 yılları arasında kilise ana binasında restorasyon ve etrafındaki yaşam alanlarında düzenlemeler yapılmıştır.